biografia · biografía

Alacant,  1964. Autor i director dramàtic, guionista de TV i escriptor.  Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat d’Alacant . Actualment és conseller del Consell Valencià de Cultura,  Director del Teatre Principal d’Alacant, vicepresident de la Academia de Artes Escénicas de España i director del Festival Internacional de Teatre Clàssic d’Alacant. Fou el primer president de la Associació Valenciana d’Escriptores i Escriptors Teatrals  (2014-17)

A més, és professor de Grec Clàssic  i va ser professor de Llengua i Literatura del Liceu Francès d’Alacant, de la SRI de la Universitat d’Alacant, redactor de Recursos en la Red de Editorial Premsa Ibèrica (2000-2002), sotsdirector de Continguts i Formació d’Universia del Grup Banco Santander (2002-2006),  responsable del  OpenCourseWare i dels MOOC de la Universitat d’Alacant (2007-2014). És professor d’Educació Secundària de la Conselleria de Educació (llengües clàssiques).

Va ser un dels fundadors de les companyies Jácara Teatro (1981) i de El Club de la Serp (1993), de la qual és director artístic . Amb el pseudònim de Francesc Guevara ha realitzat fotografia i cartells per a produccions teatrals. Fou guionista en TV3 i Canal 9 (1997;2006)

……

Alicante, 1964. Autor y director dramático, guionista de TV y escritor. Licenciado en Filología Hispánica por la Universitat d’Alacant. Actualmente es conseller del Consell Valencià de Cultura, director-gerente del Teatro Principal de Alicante, Vicepresidente de la Academia de Artes Escénicas de España i director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Alicante. Fue el primer presidente de la Asociación Valenciana de Escritoras y Escritores Teatrales (2014-2017). 

Además, es profesor de Griego Clásico y fue profesor de Lengua y Literatura del Liceo Francés de Alicante , de la SRI de la Universitat d’Alacant, redactor de Recursos en la Red de Editorial Prensa Ibérica (2000-2002), subdirector de Contenidos y Formación de Universia del Grupo Banco Santander (2002-2006), responsable del programa OpenCourseWare y de los MOOC de la Universitat d’Alacant (2007-2014). Es profesor de Educación Secundaria de la Conselleria de Educació  (lenguas clásicas).

Fue uno de los fundadores de las compañías Jácara Teatro (1981) y de El Club de la Serpiente (1993), de la cual es director artístico. Con el pseudónimo de Francesc Guevara ha realizado fotografía y carteles para producciones teatrales. Fue guionista en TV3 y Canal 9 (1997; 2006).