biografia · biografía

Alacant,  1964. Autor i director dramàtic, guionista de TV i escriptor.  Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat d’Alacant. President de la Associació Valenciana d’Escriptores i Escriptors Teatrals  (2014-17) i vicepresident de la Academia de Artes Escénicas de España (2018). Actualment és director-gerent del Teatre Principal d’Alacant.

Va ser professor de Llengua i Literatura del Liceu Francès d’Alacant, de la SRI de la Universitat d’Alacant, redactor de Recursos en la Red de Editorial Premsa Ibèrica (2000-2002), sotsdirector de Continguts i Formació d’Universia del Grup Banco Santander (2002-2006),  responsable del  OpenCourseWare i dels MOOC de la Universitat d’Alacant (2007-2014). És professor d’Educació Secundària de la Conselleria de Educació (llengües clàssiques).

Va ser un dels fundadors de les companyies Jácara Teatro (1981) i de El Club de la Serp (1993), de la qual és director artístic . Va ser fundador del Taller d’Arts Escèniques de l’el Campello (1999). Amb el pseudònim de Francesc Guevara ha realitzat fotografia i cartells per a produccions teatrals. Fou guionista en TV3 i Canal 9 (1997;2006)

 

Alicante, 1964. Autor y director dramático, guionista de TV y escritor. Licenciado en Filología Hispánica por la Universitat d’Alacant.  Presidente de la Asociación Valenciana de Escritoras y Escritores Teatrales (2014-2017) y Vicepresidente de la Academia de Artes Escénicas de España. Actualmente es director-gerente del Teatro Principal de Alicante.

Fue profesor de Lengua y Literatura del Liceo Francés de Alicante , de la SRI de la Universitat d’Alacant, redactor de Recursos en la Red de Editorial Prensa Ibérica (2000-2002), subdirector de Contenidos y Formación de Universia del Grupo Banco Santander (2002-2006), responsable del programa OpenCourseWare y de los MOOC de la Universitat d’Alacant (2007-2014). Es profesor de Educación Secundaria de la Conselleria de Educació  (lenguas clásicas).

Fue uno de los fundadores de las compañías Jácara Teatro (1981) y de El Club de la Serpiente (1993), de la cual es director artístico. Fue fundador del Taller de Artes Escénicas de la el Campello (1999). Con el pseudónimo de Francesc Guevara ha realizado fotografía y carteles para producciones teatrales. Fue guionista en TV3 y Canal 9 (1997;2006).