biografia · biografía

Alacant,  1964. Autor i director dramàtic, guionista de TV i escriptor. President de la Associació Valenciana d’Escriptores i Escriptors Teatrals i membre de la Academia de Artes Escénicas de España. Actualment és director-gerent del Teatre Principal d’Alacant.  Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat d’Alacant.  Va ser professor de Llengua i Literatura del Liceu Francès d’Alacant, de la SRI de la Universitat d’Alacant, redactor de Recursos en la Red de Editorial Premsa Ibèrica (2000-2002), sotsdirector de Continguts i Formació d’Universia del Grup Banco Santander (2002-2006),  responsable del  OpenCourseWare i dels MOOC de la Universitat d’Alacant (2007-2014). És professor d’Educació Secundària (llengües clàssiques).

Va ser un dels fundadors de les companyies Jácara Teatro (1981) i de El Club de la Serp (1993), de la qual és director artístic . Va ser fundador del Taller d’Arts Escèniques de l’el Campello (1999). Amb el pseudònim de Francesc Guevara ha realitzat fotografia i cartells per a produccions teatrals. Fou guionista en TV3 i Canal 9 (1997;2006)

 

Alicante, 1964. Autor y director dramático, guionista de TV y escritor. Presidente de la Asociación Valenciana de Escritoras y Escritores Teatrales y miembro de la Academia de Artes Escénicas de España. Actualmente es director-gerente del Teatro Principal de Alicante. Licenciado en Filología Hispánica por la Universitat d’Alacant. Fue profesor de Lengua y Literatura del Liceo Francés de Alicante , de la SRI de la Universitat d’Alacant, redactor de Recursos en la Red de Editorial Prensa Ibérica (2000-2002), subdirector de Contenidos y Formación de Universia del Grupo Banco Santander (2002-2006), responsable del programa OpenCourseWare y de los MOOC de la Universitat d’Alacant (2007-2014). Es profesor de Educación Secundaria (lenguas clásicas).

Fue uno de los fundadores de las compañías Jácara Teatro (1981) y de El Club de la Serpiente (1993), de la cual es director artístico. Fue fundador del Taller de Artes Escénicas de la el Campello (1999). Con el pseudónimo de Francesc Guevara ha realizado fotografía y carteles para producciones teatrales. Fue guionista en TV3 y Canal 9 (1997;2006).