De sobte, he caigut del cel a València.

De sobte, he caigut del cel a València.