Estrenes i traduccions

Les obres de Francesc Sanguino han estat estrenades a Espanya, Mèxic, Brasil, Xile, Cuba, Perú, Veneçuela, Portugal, Argentina, Itàlia, França i Suïssa, i traduïdes i adaptades al francès per Isabel Garma-Berman (França) i per Josefina Posse-Murgui (Suïssa), al català per Heike van Lawick i Enric Sòria, a l’italià per Pino Tierno i al portuguès Joao Paulo Leao i Fátima Esper (Brasil), al mateix temps que s’han fet adaptacions per a Argentina (Subte), per Gustavo López Conde) i Mèxic (Raúl Echegaray). Les obres representades han participat en festivals com la Mostra d’Autors Espanyols de Teatre Contemporani (1994, 1996, 2000, 2008, 2014),  la Trobada Cultural Espanya-Argentina del Ministeri de Cultura (1995),  el Carrefour Européen dónes Littératures Dramatiques en Traduction de la Scéne National d’Orléans, o el Festival de Dramatúrgia Contemporània ParolediScena en col·laboració amb l’Institut Cervantes de Roma, del Teatre Argot (Roma).