Estrenes i traduccions · Estrenos y traducciones

Les obres de Francesc Sanguino han estat estrenades a Espanya, Mèxic, Brasil, Xile, Cuba, Perú, Veneçuela, Portugal, Argentina, Itàlia, França i Suïssa, i traduïdes i adaptades al francès per Isabel Garma-Berman (França) i per Josefina Posse-Murgui (Suïssa), al català per Heike van Lawick i Enric Sòria, a l’italià per Pino Tierno i al portuguès Joao Paulo Leao i Fátima Esper (Brasil), al mateix temps que s’han fet adaptacions per a Argentina (Subte), per Gustavo López Conde) i Mèxic (Raúl Echegaray). Les obres representades han participat en festivals com la Mostra d’Autors Espanyols de Teatre Contemporani (1994, 1996, 2000, 2008, 2014),  la Trobada Cultural Espanya-Argentina del Ministeri de Cultura (1995),  el Carrefour Européen dónes Littératures Dramatiques en Traduction de la Scéne National d’Orléans, o el Festival de Dramatúrgia Contemporània ParolediScena en col·laboració amb l’Institut Cervantes de Roma, del Teatre Argot (Roma).

Las obras de Francesc Sanguino han sido estrenadas en España, México, Brasil, Chile, Cuba, Perú, Venezuela, Portugal, Argentina, Italia, Francia y Suiza, y traducidas y adaptadas al francés por Isabel Garma-Berman (Francia) y por Josefina Posse-Murgui (Suiza), al catalán por Heike van Lawick y Enric Sòria, al italiano por Pino Tierno y al portugués Joao Paulo Leao y Fátima Esper (Brasil), al mismo tiempo que se han hecho adaptaciones en Argentina por Gustavo López Conde, y  en México (Raúl Echegaray). Las obras representadas han participado en festivales como la Muestra de Autores Españoles de Teatro Contemporáneo (1994, 1996, 2000, 2008, 2014),  el Encuentro Cultural España-Argentina del Ministerio de Cultura (1995),  el Carrefour Européen das Littératures Dramatiques en Traduction de la Scéne National de Orléans, o el Festival de Dramaturgia Contemporánea ParolediScena en colaboración con el Instituto Cervantes de Roma, del Teatro Argot (Roma).