No és Eire en el rodatge de The Quiet Man, és Sant Joan, séquia del Gualeró, la antiga gola de l'Azud de Sant Joan. #santjoandalacant #primavera #spring

No és Eire en el rodatge de The Quiet Man, és Sant Joan, séquia del Gualeró, la antiga gola de l'Azud de Sant Joan. #santjoandalacant  #primavera #spring