obra

Teatre

 • Ulisses in Berlin (2014). Producció de CulturArts Generalitat. Mostra de Teatre d’Autors Espanyols Contemporanis (2014).
 • No abras a nadie (2013). Producció de El Club de la Serp (2014).
 • Piaf (2010).
 • Per culpa de Yoko/ Por culpa de Yoko (2008), produïda per Jácara Teatre.  Mostra de Teatre d’Autors Espanyols Contemporanis(2008). Finalista del premi Max a la millor comèdia musical (2010).
 • Incertidumbre (2007), Premie Fra Luis de León 2009, Junta de Castella i Lleó.
 • El cumpleaños de Marta/L’aniversari de Marta (2000), produïda pel Club de la Serp (2000). Mostra de Teatre d’Autors Espanyols Contemporanis.
 • Creo en Dios (1994), en col·laboració amb Rafael González Gosálbez. Premi Ciutat de Sant Sebastià 1995. El Club de la Serp i Teatres de la Generalitat Valenciana (1995).
 • L’urinari  (1993). Premie Ciutat d’Alcorcón 1996. Moma Teatre i Teatres de la Generalitat Valenciana (1994). Mostra de Teatre d’Autors Espanyols Contemporanis.
 • Metro (1992), en col·laboració amb Rafael González. Va representar a la dramatúrgia espanyola en la Trobada Espanya-Argentina del Ministeri de Cultura en 1995) i es va representar en la Mostra d’Autors de Teatre Español Contemporani. Moma Teatre i Teatres de la Generalitat Valenciana (1994). Mostra de Teatre d’Autors Espanyols Contemporanis.
 • La confesión de un hijo de puta (1991), en col·laboració amb Rafael González Gosálbez. Jácara Teatro (1991).
 • Mario 1979 (1993). Accésit del Premi Marquès de Bradomín per a Joves Autors del Ministeri de Cultura.
 • Descubrimiento (1990). Accésit del Premi Marquès de Bradomín per a Joves Autors del Ministeri de Cultura en col·laboració amb Rafael González Gosálbez.
 • Elvis (Elviro Pérez), (1989), en col·laboració amb Rafael González Gosálbez.
 • 013 varios: informe prisión, en col·laboració amb Rafael González Gosálbez. Premi Certamen Nacional “Marquès de Bradomín”, Ministeri de Cultura, 1987.

Televisió

 • A flor de pell.
 • Maniàtics.
 • Ulisses in Berlin (2014). Producción de CulturArts Generalitat. Muestra de Teatro de Autores Españoles Contemporáneos (2014).
 • No abras a nadie (2013). Producción del Club de la Serpiente (2014).
 • Piaf (2010).
 • Por culpa de Yoko (2008), producida por Jácara Teatro.  Muestra de Teatro de Autores Españoles Contemporáneos (2008). Finalista del Premio Max a la mejor comedia musical (2010).
 • Incertidumbre (2008), Premio Fray Luis de León 2009, Junta de Castilla y León.
 • El cumpleaños de Marta (2000), producida por el Club de la Serpiente (2000). Muestra de Teatro de Autores Españoles Contemporáneos.
 • Creo en Dios (1994), en colaboración con Rafael González Gosálbez. Premio Ciutat de San Sebastián 1995. El Club de la Serpiente y Teatres de la Generalitat Valenciana (1995).
 • El urinario (1993). Premio Ciutat de Alcorcón 1996. Moma Teatre y Teatres de la Generalitat Valenciana (1994). Muestra de Teatro de Autores Españoles Contemporáneos.
 • Metro (1992), en colaboración con Rafael González. Representó a la dramaturgia española en el Encuentro España-Argentina del Ministerio de Cultura en 1995) y se representó en la Muestra de Autores de Teatro Español Contemporáneo, Moma Teatre y Teatres de la Generalitat Valenciana (1994). Muestra de Teatro de Autores Españoles Contemporáneos.
 • La confesión de un hijo de puta (1991), en colaboración con Rafael González Gosálbez. Jácara Teatro (1991).
 • Mario 1979 (1993). Accésit del Premio Marqués de Bradomín para Jóvenes Autores del Ministerio de Cultura.
 • Descubrimiento (1990). Accésit del Premio Marqués de Bradomín para Jóvenes Autores del Ministerio de Cultura en colaboración con Rafael González Gosálbez.
 • Elvis (Elviro Pérez), (1989), en colaboración con Rafael González Gosálbez.
 • 013 varios: informe prisión, en colaboración con Rafael González Gosálbez. Premio Certamen Nacional “Marqués de Bradomín”, Ministerio de Cultura, 1987.

Televisión

 • A flor de piel
 • Maniàtics