premis · premios

 • Premi Marquès de Bradomín, Ministeri de Cultura, 1987.
 • Accésit del Premi Marquès de Bradomín, Ministeri d’Assumptes Socials, 1990.
 • Accésit del Premi Accésit del Premie Marquès de Bradomín, Ministeri d’Assumptes Socials, 1993.
 • Premi Ciutat de Sant Sebastià, Ajuntament de Sant Sebastià i Fundació Kutxa, Guipúscoa, 1995.
 • Premi Ciutat d’Alcorcón, Ajuntament d’Alcorcón, 1996.
 • Premi Fra Luis de León de la Junta de Castella i Lleó, 2008.

A les obres representades

 • Premi anual al millor text dramàtic de la Generalitat Valenciana (1995).
 • Premi a la millor producció del País Valencià (AITA, 1995).
 • Finalista dels premis Max a la millor comèdia musical (2010).
 • Premio Marqués de Bradomín, Ministerio de Cultura, 1987.
 • Accésit del Premio Marqués de Bradomín, Ministerio de Asuntos Sociales, 1990.
 • Accésit del Premio Marqués de Bradomín, Ministerio de Asuntos Sociales, 1993.
 • Premio Ciutat de San Sebastián, Ayuntamiento de San Sebastián y Fundación Kutxa, Guipúzcoa, 1995.
 • Premio Ciutat de Alcorcón, Ayuntamiento de Alcorcón, 1996.
 •  Premio Fray Luis de León de la Junta de Castilla y León, 2008.

A las obras representadas

 • Finalista de los premios Max a la mejor comedia musical (2010).
 • Premio anual al mejor texto dramático de la Generalitat Valenciana (1995).
 • Premio a la mejor producción del País Valenciano (AITA, 1995).